"word emerges" — Słownik kolokacji angielskich

word emerges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo objawia się
  1. word rzeczownik + emerge czasownik
    Zwykła kolokacja

    Her mouth moved, but no words emerged, as the entire scene played itself out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo