"word echoing" — Słownik kolokacji angielskich

word echoing kolokacja
Popularniejsza odmiana: word echoes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo rozbrzmiewając echem
  1. word rzeczownik + echo czasownik
    Luźna kolokacja

    The words echoed in her mind, but she could not speak them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo