"word rings" — Słownik kolokacji angielskich

word rings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierścienie słowa
  1. word rzeczownik + ring czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    More than 50 years on, his words still ring true.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo