"word containing" — Słownik kolokacji angielskich

word containing kolokacja
Popularniejsza odmiana: word contains
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieranie słowa
  1. word rzeczownik + contain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His words contained the whole story, this he knew full well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo