ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word contains" — Słownik kolokacji angielskich

word contains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo zawiera
  1. word rzeczownik + contain czasownik
    Zwykła kolokacja

    His words contained the whole story, this he knew full well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo