"wonderful setting" — Słownik kolokacji angielskich

wonderful setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspaniałe ustawienie
  1. wonderful przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But soon after taking over the Bluebird, she couldn't help noticing that it was a wonderful, intimate setting for about 130 people to listen to music.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo