"wonderful thing" — Słownik kolokacji angielskich

wonderful thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudowna rzecz
  1. wonderful przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She wanted me to hear the wonderful things her parents were doing for our children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo