"woman speaking" — Słownik kolokacji angielskich

woman speaking kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman speaks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tu kobieta
  1. woman rzeczownik + speak czasownik
    Luźna kolokacja

    But the women of the town did not speak to her.

    Podobne kolokacje: