"woman speaks" — Słownik kolokacji angielskich

woman speaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta mówi
  1. woman rzeczownik + speak czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the women of the town did not speak to her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo