"woman peering" — Słownik kolokacji angielskich

woman peering kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman peers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spoglądanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + peer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was an old woman, peering from the ground floor window.

    Podobne kolokacje: