"woman peers" — Słownik kolokacji angielskich

woman peers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): równi dla kobiet
  1. woman rzeczownik + peer czasownik
    Zwykła kolokacja

    It was an old woman, peering from the ground floor window.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo