"woman murdered" — Słownik kolokacji angielskich

woman murdered kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is murdered
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zamordowała
  1. murder czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All but 243 of the 2,751 women murdered in 1987 were killed by men.

    Podobne kolokacje: