"woman is murdered" — Słownik kolokacji angielskich

woman is murdered kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest zamordowana
  1. murder czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All but 243 of the 2,751 women murdered in 1987 were killed by men.

    Podobne kolokacje: