"woman killed" — Słownik kolokacji angielskich

woman killed kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is killed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zabiła
  1. kill czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One woman was killed in her home near the school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo