"woman is considered" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest uznawana
  1. consider czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "That's why women over the age of 35 have generally been considered to be at high risk."

    Podobne kolokacje: