"woman involved" — Słownik kolokacji angielskich

woman involved kolokacja
Popularniejsza odmiana: involve women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta włączyła
  1. involve czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The women involved are said to be under the age of 25.

    Podobne kolokacje: