"woman held" — Słownik kolokacji angielskich

woman held kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is held
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta trzymała
  1. hold czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The police said 22 men and 2 women were still being held.

    Podobne kolokacje: