"woman is held" — Słownik kolokacji angielskich

woman is held kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta odbywa się
  1. hold czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The police said 22 men and 2 women were still being held.

    Podobne kolokacje: