"woman faces" — Słownik kolokacji angielskich

woman faces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twarze dla kobiet
  1. woman rzeczownik + face czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The woman had him stand up in the middle of the room and face the left hand camera.

    Podobne kolokacje: