"woman embracing" — Słownik kolokacji angielskich

woman embracing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman embraces
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmowanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + embrace czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two young women embraced, and both began to cry.

    Podobne kolokacje: