"woman embraces" — Słownik kolokacji angielskich

woman embraces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uściski dla kobiet
  1. woman rzeczownik + embrace czasownik
    Zwykła kolokacja

    The two young women embraced, and both began to cry.

    Podobne kolokacje: