"woman charged" — Słownik kolokacji angielskich

woman charged kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is charged
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta pobrała opłatę
  1. charge czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A man and a woman have been charged in her death.

    Podobne kolokacje: