"woman is charged" — Słownik kolokacji angielskich

woman is charged kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od kobiety pobierają opłatę
  1. charge czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A man and a woman have been charged in her death.

    Podobne kolokacje: