"woman beaten" — Słownik kolokacji angielskich

woman beaten kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is beaten
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zbity
  1. beat czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A woman could be beaten for that sort of thing.

    Podobne kolokacje: