"woman is beaten" — Słownik kolokacji angielskich

woman is beaten kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest zbita
  1. beat czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A woman could be beaten for that sort of thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo