"with one's images" — Słownik kolokacji angielskich

with one's images kolokacja
Popularniejsza odmiana: with images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś obrazy
  1. with przyimek + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was a nice young man with a good image.

    Podobne kolokacje: