"with one's image" — Słownik kolokacji angielskich

with one's image kolokacja
Popularniejsza odmiana: with images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś obraz
  1. with przyimek + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was a nice young man with a good image.

    Podobne kolokacje: