"with implementations" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: with the implementation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wprowadzeniami
  1. with przyimek + implementation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition, there were a number of security problems with the implementation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo