"with the implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wprowadzeniem
  1. with przyimek + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In addition, there were a number of security problems with the implementation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo