"in implementation" — Słownik kolokacji angielskich

in implementation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): we wprowadzeniu
  1. in przyimek + implementation rzeczownik
    Silna kolokacja

    So where do we stand today in the implementation of the project?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo