"for implementation" — Słownik kolokacji angielskich

for implementation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla wprowadzenia
  1. for przyimek + implementation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A decision for their implementation will be taken in the near future.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo