"of implementation" — Słownik kolokacji angielskich

of implementation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wprowadzenia
  1. of przyimek + implementation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We must put more value on the question of implementation and change.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo