"with celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

with celebrity kolokacja
Popularniejsza odmiana: with celebrities
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z sławą
  1. with przyimek + celebrity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Without his full attention, it was able to rest on its association with celebrity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo