"with bags" — Słownik kolokacji angielskich

with bags kolokacja
Popularniejsza odmiana: with a bag
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z torbami
  1. with przyimek + bag rzeczownik
    Silna kolokacja

    Now let's see if you can do any better with the bag.

    Podobne kolokacje: