"of bags" — Słownik kolokacji angielskich

of bags kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z torb
  1. of przyimek + bag rzeczownik
    Silna kolokacja

    Also, the main thing I care about is the look of the bag.

    Podobne kolokacje: