"from one's bag" — Słownik kolokacji angielskich

from one's bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś torba
  1. from przyimek + bag rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I couldn't have been more than a step from the bag.

    Podobne kolokacje: