"with a bag" — Słownik kolokacji angielskich

with a bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z torbą
  1. with przyimek + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now let's see if you can do any better with the bag.

    Podobne kolokacje: