Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"win one's way" — Słownik kolokacji angielskich

win one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygrywać czyjś droga
  1. win czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I will be able to move, but it may take hours, even days, to win my way through mud.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo