"welcome one's comments" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): witać czyjś komentarze
  1. welcome czasownik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We welcome your comments and questions on the new page.

    Podobne kolokacje: