"weird time" — Słownik kolokacji angielskich

weird time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny czas
  1. weird przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And it happened at a weird time in my life.

    Podobne kolokacje: