"weird thing" — Słownik kolokacji angielskich

weird thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwna rzecz
  1. weird przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But some weird things have been going on in my area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo