"wear ones" — Słownik kolokacji angielskich

wear ones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież
  1. wear czasownik + one rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At the end, instead of one bride there were 10, wearing pants, short dresses or long ones.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo