"wear one's number" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's number kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear the number
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś liczba
  1. wear czasownik + number rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He began wearing the number 25 again after the 2006-07 season.

powered by  eTutor logo