"wear the number" — Słownik kolokacji angielskich

wear the number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś liczbę
  1. wear czasownik + number rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He began wearing the number 25 again after the 2006-07 season.

powered by  eTutor logo