"wear one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś oczy
  1. wear czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More and more crew members were wearing haunted expressions, their eyes bleak and empty or, worse, filled with fear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo