PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"way to address" — Słownik kolokacji angielskich

way to address kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga do adresu
  1. address czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He finally decided that was the most appropriate way to address Mary.

    Podobne kolokacje: