"watch one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

watch one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzyć czyjś oczy
  1. watch czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I turned around in time to watch his eyes close.

    Podobne kolokacje: