"want money" — Słownik kolokacji angielskich

want money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej pieniądze
  1. want czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How many members of the right will want their money back now?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo