"visual approach" — Słownik kolokacji angielskich

visual approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizualne podejście
  1. visual przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The aircraft was cleared for a visual approach to runway 35, at 09:43.

    Podobne kolokacje: