"violent sport" — Słownik kolokacji angielskich

violent sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agresywny sport
  1. violent przymiotnik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Football, of course, is a violent sport and players get hurt.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo